KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Romski izobraževalni inkubator

 

Romski izobraževalni inkubator je prostor oziroma program, v sklopu katerega se bodo odvijale različne aktivnosti, kot tudi zastavljeni program dejavnosti: učna pomoč, interesne dejavnosti, kulturne aktivnosti, itd.

Dejavnost inkubatorjev bo temeljila na štirih temeljih:
a. izobraževanje za demokratično državljanstvo,
b. spodbujanje romskih učencev za nadaljevanje šolanja v srednjih šolah,
c. spodbujanje romskih dijakov za šolanje na univerzitetni ravni in
d. spodbujanje dialoga z večinskim prebivalstvom, s posebnim poudarkom na ustvarjanju različnih vezi z večinskim prebivalstvom, ki živi v najbližji soseščini z romskim prebivalstvom.