KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

O Projektu

 

Koordinator projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja
Vodja projekta: izr. prof. dr. Miran Komac 
Konzorcijski partnerji: Pedagoški inštitut Ljubljana, Geodetski inštitut Slovenije, Romski akademski klub, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem – Enota vrtec, Center za socialno delo Trebnje
Št. pogodbe: C3311-10-519009
Financer: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Obdobje trajanja projekta: september 2010–avgust 2013

Temeljni cilj projekta je ustvarjanje pogojev za preseganje zacaranega kroga družbene izkljucenosti pripadnikov romske skupnosti, iz katerega je mogoce izstopiti le z ustreznim dvigom socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki te skupnosti. Projekt kot najbolj ucinkovito pot iz tega kroga izpostavlja izobraževanje in teži k dvigu izobrazbene ravni romske skupnosti ter k vecji osvešcenosti o pomenu izobrazbe kot kljucnemu dejavniku za nadaljnji razvoj te skupnosti.

V okviru projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti:
- pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov na področju izobraževanja Romov
- izdelava prostorske in demografske analize okolij, kjer živijo pripadniki romske skupnosti
- razvoj in izvajanje različnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za predšolske otroke in njihove družine
- ustanavljanje izobraževalnih inkubatorjev v romskih naseljih
- nudenje učne pomoči na ravni osnovne in srednje šole ter druge aktivnosti usmerjene v izboljšanje vključenosti romskih otrok v izobraževalni proces
- načrtovanje, organizacija in izvedba usposabljanja učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev za delo z romskimi otroki in mladostniki
- razvoj in izvajanje obšolskih programov in prostočasnih aktivnosti za otroke, mladino in starše v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti
- transnacionalno povezovanje in izmenjava praks na področju vzgojno-izobraževalnega dela z Romi