KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Slovenska skupina mednarodne mreže (REYN)

 
11. 06. 2013

Mednarodna mreža Romani Early Years Network (REYN) je bila uradno ustanovljena oktobra 2012 v Opatiji. Povezuje profesionalce, para-profesionalce in druge aktiviste, ki se pri svojem delu srečujejo z romskimi otroki in njihovimi starši ter se zavzemajo za uspešnejše vključevanje romskih otrok v organizirano predšolsko vzgojo.

REYN je skupna iniciativa Mednarodne organizacije Korak za korakom in Open Society Foundations, katerih cilj je v okviru mreže pomagati pri zagotavljanju dostopa, pravičnosti, kakovosti in profesionalizma v vzgojno-izobraževalnih institucijah.

Aprila 2013 je na pobudo Pedagoškega inštituta bila vzpostavljena slovenska skupina, katere namen je postati inkluzivna, profesionalna in učeča se skupnost, v kateri člani preko skupnega dela razvijajo različne veščine, izmenjujejo izkušnje, promovirajo primere dobrih praks, vzpostavljajo učinkovita partnerstva in podpirajo profesionalni razvoj.

Trenutno so člani REYN-a Slovenia predvsem izvajalci in animatorji raznih aktivnosti na področju predšolske vzgoje, ki potekajo v sklopu projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, katere smo v mrežo vabili na raznih usposabljanjih, monitoringih in delavnicah. V prihodnje si želimo organizirati srečanja še v drugih okoljih, ki bodo namenjena predvsem promoviranju slovenske in mednarodne mreže, spodbujanju romskih in neromskih aktivistov, ki stremijo k izboljšanju izobrazbene ravni romskih otrok, da se vključijo v mrežo ter ustanovitvi skupine ambasadorjev, ki bi promovirali mrežo na nacionalni in mednarodni ravni.

Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se nam pridružijo. V slovensko skupino se lahko včlanite tako, da pošljete svoje kontaktne podatke (ime in priimek, e-naslov, institucija, v kateri ste zaposleni in delovno mesto) na step.si@siol.net, predstavniki Pedagoškega inštituta pa vam bomo posredovali uporabniško ime in geslo ter navodila za priključitev.

Če želite postati del mednarodne mreže REYN, lahko svoje prispevke, fotografije, refleksije ali videoposnetke objavljate na blogu, ki je dostopen na tem naslovu: reyn.blog.issa.nl. S posredovanjem vašega znanja in izkušenj ste lahko aktivni tudi na ISSA Online Community (www.issa.nl),kjer se lahko priključite k skupini Romani Early Years Network. V tem primeru je potrebno poslati e-pošto z zgoraj navedenimi podatki na membership@issa.nl. Za neformalno širjenje in objavljanje se lahko k mreži priključite tudi na Facebooku: Facebook/Romani Early Years Network. Opozarjamo vas, da je jezik komuniciranja znotraj mednarodne mreže angleški, medtem ko v slovenski skupini lahko vse vaše dragocene prispevke objavljate v slovenščini.

REYN in REYN Slovenia dajeta izredno priložnost za učenje drug od drugega, ustanavljanje učinkovitih partnerstev in izboljšanje kvalitete ter pravičnosti v vzgoji in izobraževanju romskih otrok. Izkoristimo to priložnost in romskim otrokom omogočimo boljšo prihodnost.
 

Novice v letu 2013