KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Vključevanje mladih Romov v program Mladi v akciji

 
31. 10. 2012
Zavod Movit (slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji) v sodelovanju z britansko nacionalno agencijo programa Mladi v akciji, podpornim centrom SALTO Jugovzhodna Evropa in podpornim centrom SALTO Kulturna raznolikost organizira  usposabljanje “Vključevanje mladih Romov v program Mladi v akciji”, ki bo potekalo od 6. do 9. novembra 2012 v Murski Soboti.
Na usposabljanju bo sodeloval tudi Romski akademski klub, ki bo predstavil ESS projekt "Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti". Udeležence usposabljanja bodo popeljali v tri večja romska naselja v Prekmurju: Vanča vas - Borejci, Kamenci in Pušča. Ogledali pa si bomo tudi oba Romska izobraževalna inkubatorja v Prekmurju.
Usposabljanja se bo udeležilo okoli 30 predstavnikov romskih organizacij, mladih Romov iz naslednjih držav: Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Finske, Francije, Nemčije, Madžarke, Kosova, Italije, Makedonije, Slovaške, Srbije, Slovenije, Švedske in Velike Britanije.
Na mednarodnem usposabljanju bodo udeleženci lahko spoznali program Mladi v akciji in primere dobrih praks mednarodnih projektov Mladi v akciji, ki vključujejo mlade Rome. Predstavljene bodo osnove načrtovanja in upravljanja (mednarodnih) projektov, poudarek pa bo na motivaciji organizacij za izvedbo mednarodnih projektov in pripravi udeležencev, da se soočijo z medkulturnimi elementi in možnimi izzivi, povezanimi z mednarodnimi projekti z mladimi Romi.

Novice v letu 2012