KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Redno vsebinsko preverjanje izvajanja projekta

 
15. 05. 2012
V četrtek 10. maja 2012 sta se vodja projekta dr. Miran Komac in koordinatorka projekta Barbara Kejžar na vabilo s strani naročnika projekta, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, udeležila rednega vsebinskega preverjanja izvajanja projektnih aktivnosti pri konzorcijskem partnerju OŠ Leskovec pri Krškem – enota vrtec. V skladu s programom, ki ga je pripravilo ministrstvo, se je preverjanje najprej pričelo v pripravljalnem vrtcu v Kerinovem grmu, kjer so predstavnikom ministrstva naše projektne sodelavke Maja Koretič (vodja projekta in pomočnica ravnatelja za vrtec), Jožica Repše (vodja projekta pomočnica in ravnatelja za osnovno šolo) in Katarina Ivačič (koordinatorka projekta) predstavile dosedanji potek in izvajanje aktivnosti v okviru omenjenega pripravljalnega vrtca. V družbi kolegice Maje Koretič so si nato ogledali izvajanje aktivnosti integracije v redne oddelke vrtca v enotah Mali Princ in Vila, kamor se že uspešno vključujejo romski otroci, ki so pred tem obiskovali pripravljalni vrtec  v Kerinovem grmu. Obisk so uspešno zaključili še s sestankom na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, kjer sta jim pomočnica ravnatelja Jožica Repše in ravnatelj šole Anton Bizjak natančneje predstavila njihovo sodelovanje v našem projektu, spregovorila pa sta tudi o njihovem sodelovanju v drugih projektih z romsko tematiko in o širši situaciji v omenjeni šoli in v občini.
 
Novice v letu 2012