KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Obisk OŠ Metlka

 
1. 03. 2012

Vodja projekta dr. Miran Komac in koordinatorka projekta Barbara Kejžar sta v okviru ponovnega obiska vseh partnerskih šol obiskala tudi partnersko Osnovno šolo Metlika, kjer sta z ravnateljem g. Jožetom Mozetičem, podravnateljico ga. Marino Janjac, svetovalno delavko ga. Željko Janjac, romskimi pomočnicami in učiteljicami, ki nudijo dodatno strokovno pomoč romskim učencem, spregovorila o dosedanjem sodelovanju na področju nudenja učne pomoči in jim predstavila pozitivne izkušnje in dobre prakse iz drugih romskih izobraževalnih inkubatorjev, prav tako pa so spregovorili še o nadaljnjem sodelovanju na področju nudenja učne pomoči in o morebitnih ostalih oblikah sodelovanja v okviru projekta (npr. tudi pri aktivnosti usposabljanja učiteljev in ostalih strokovnih sodelavcev).

Po zaključku delovnega sestanka s predstavniki šole, kjer so se osredotočili predvsem na sodelovanje v okviru projekta, sta se dr. Miran Komac in Barbara Kejžar udeležila še pogovora o izobraževanju romskih otrok v občini Metlika, ki ga je Inštitut za narodnostna vprašanja organiziral na pobudo in v sodelovanju z ravnateljem OŠ Metlika, g. Jožetom Mozetičem. Na pogovoru so se nam poleg že omenjenih predstavnikov šole pridružili še predstavniki OŠ Podzemelj, vključno z ravnateljem g. Stanetom Vlašičem, predstavniki Občine Metlika, vključno z županom g. Dragom Zelnikom, direktorica Centra za socialno delo Metlika ga. Nada Krašovec Klančar, ravnateljica otroškega vrtca Metlika ga. Marijanca Kolar, romski svetnik g. Matjaž Hudorovac in romske pomočnice. V okviru tega pogovora sta se predstavnika inštituta seznanila s situacijo na področju izobraževanja romskih otrok v občini Metlika, ki so jo predstavili predstavniki vseh omenjenih lokalnih institucij. V nadaljevanju pogovora sta natančneje predstavila delovanje romskega izobraževalnega inkubatorja v romskem naselju Rosalnice-Boriha, ki so ga tudi ostali sogovorniki prepoznali kot učinkovito in uspešno obliko dela z romskimi otroci, prav tako pa sta prisotne seznanila s pozitivnimi izkušnjami in dobrimi praksami iz ostalih inkubatorjev. Pogovor so zaključili s sklepom, da bodo v nadaljnje skušali še bolj razširiti in poglobiti skupno sodelovanje na tem področju.


 

Novice v letu 2012