KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Izobraževalni seminar

 
20. 12. 2010

Pedagoški inštitut je 17. 12. 2010 v prostorih Romskega izobraževalnega inkubatorja Prekmurje v Murski Soboti organiziral izobraževalni seminar. 

Seminar, ki je potekal med 9. in 15. uro, je bil namenjen vsem, ki v okviru projekta že ali pa še bodo sodelovali z otroci, starši in predstavniki lokalne skupnosti.  Seminarja so se udeležili predstavniki partnerskih vrtcev, romski pomočniki, izvajalci učne pomoči, projektni koordinatorji, prostovoljci itd. 

Vsebinsko je bil seminar usmerjen predvsem na ozaveščanje pomena izobraževanja za premagovanje socialne izključenosti in izključenosti iz trga dela. Udeleženci seminarja so spoznavali pomen zgodnjih izkušenj in učenja, kakovostne predšolske vzgoje ter podpiranja otrokovega razvoja za nadaljnjo uspešnost otrok.

 

Novice v letu 2010