KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Ustanovljeno je bilo Romsko KD Smrekec

 
11. 03. 2012

V soboto 10. marca 2012 je bilo v romskem naselju Smrekec, občina Grosuplje ustanovljeno Romsko kulturno društvo Smrekec/Romano društvo Smrekec.
Strokovno pomoč pri ustanovitvi društva so prispevali sodelavci INV.
Ustanovitelji društva pričakujejo, da bodo z aktivnim sodelovanjem v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti pridobili ustrezne veščine in znanja, ki jim bodo v pomoč pri uresničevanju temeljni ciljev društva.
Cilji društva so: izboljšanje bivanjskega, socialnega, ekonomskega in kulturnega položaja pripadnikov romske narodne skupnosti v občini Grosuplje; ohranjanje in razvijanje narodne identitete pripadnikov romske narodne skupnosti; zavzemanje za enakopravno vključevanje in integracijo Romov v javno življenje v občini Grosuplje; zoperstavljanje pojavom etnične odbojnosti in diskriminacije do Romov; organiziranje kulturnih, športnih, rekreativnih prireditev.

Novice v letu 2012