KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Projekt je pridobil nove partnerske šole in vrtce

 
21. 07. 2011

V letu 2011 so se k projektu priključile tri partnerske šole: OŠ Metlika, OŠ Dragotin Kette Novo mesto in OŠ Maksa Durjave (Maribor). Učenci OŠ Metlika so vključeni v program učne pomoči v Romskem izobraževalnem inkubatorju Bela krajina - Rosalnice. Učenci OŠ Dragotin Kette Novo mesto so vključeni v program učne pomoči v okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja v Novem mestu (Dnevni center Brezje). Učenci OŠ Maksa Durjave pa so deležni učne pomoči v okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja Prekmurje.

Novice v letu 2011