KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Realizirani kazalniki

 
22. 07. 2011

Realizirani kazalniki v poročevalskem obdobju
1. 4. 2011 – 30. 6. 2011


Število vključenih vrtcev in šol v regijah, kjer živijo predstavniki romske skupnosti:
28 šol in vrtcev.
Število vključenih romskih predšolskih otrok, učencev in dijakov v proces učne pomoči, v druge oblike vzgojno izobraževalnega dela ter različne predšolske in obšolske dejavnosti, organizirane v okviru projekta:
545 otrok.
Število izvajalcev – posameznikov učne pomoči romskim učencem in dijakom:
34 izvajalcev.
Število izvedenih predšolskih, obšolskih in drugih aktivnosti za krepitev kulturnega in socialnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti:
21 različnih vrst aktivnosti (314 izvedb).
Število izvedenih izobraževanj, usposabljanj, seminarjev, delavnic in drugih oblik profesionalnega usposabljanja:
3 različna usposabljanja (7 izvedb).
Število vključenih učiteljev, socialnih, strokovnih in drugih delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah v programe usposabljanj za delo z romskimi otroki in mladostniki:
153 oseb.

Novice v letu 2011