KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Strokovno srečanje

 
30. 05. 2011 ob 10:00, Maribor

30. 5. 2011, ob 10.00, v prostorih Vrtca Jožice Flander Maribor, Enota Vanček Šarh, Smoletova 7, 2000 Maribor
(Vrtec Pobrežje, Vrtec Jožice Flander Maribor)
 

Strokovno srečanje  s predstavniki Pedagoškega inštituta, predstavniki projektnih partnerjev (vrtcev) ter institucij in posameznikov, ki na lokalnem nivoju sodelujejo s predstavniki romske skupnosti (osnovne šole, zdravstveni dom, center za socialno delo, romski svetniki, policija, občina, drugi vabljeni posamezniki).
Srečanje je namenjeno informiranju širše javnosti o ciljih projekta ter načrtovanih aktivnosti, ki jih bodo posamezni projektni partnerji (vrtci) izvajali za dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti. V okviru prizadevanj v projekt vključenih vrtcev je podpora širše lokalne skupnosti in vseh, ki kakor koli sodelujejo s predstavniki romske skupnosti izjemno pomembna, saj lahko le s povezovalnim in sodelovalnim delom dosegamo trajnejše rezultate.