KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju

 
27. 05. 2011 ob 09:00, MS

Socialna pravičnost v vzgoji in izobraževanju, 2. del
Lokacija: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva ulica 15, 9000 Murska Sobota
27. 5. 2011, 9.00 – 15.00, izvajalka mag. Jelena Vidmar

Usposabljanje je organizirano za projektne partnerje iz Prekmurja in Maribora ter je namenjeno vsem, ki bodo v okviru projekta izvajali načrtovane aktivnosti na področju predšolske vzgoje (strokovni delavci vrtcev, predstavniki romske skupnosti). Namen usposabljanja je senzibilizacija udeležencev za upoštevanje in spoštovanje različnosti, senzibilizacija udeležencev za soustvarjanje medkulturnega dialoga in okolja, senzibilizacija udeležencev za prepoznavanje in odpravljanje predsodkov in stereotipov, povečanje občutljivosti udeležencev za prepoznavanje nestrpnosti v družbi, spodbujanje samoopazovanja in razmišljanja o sebi, pridobivanje zmožnosti za vzpostavljanje socialne pravičnosti v instituciji ter profesionalni razvoj udeležencev in zavedanje lastnega poslanstva.