KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2018

Izobraževalni seminar za učitelje slovenščine

 
10.5.2013 ob 0:00, Ljubljana
V petek, 10. maja 2013, bo med 15. in 19. uro, na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, potekal izobraževalni seminar za učitelje slovenščine, ki poučujejo učence Rome.  

Vsebina:
Učenje slovenščine kot prvega in drugega jezika (dr. Nataša Pirih Svetina) – 2 uri 
Vsebine pri poučevanju slovenščine kot drugega jezika (dr. Nataša Pirih Svetina) – 3 ure