KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Mednarodni študijski obisk

 
25. 04. 2013 ob 00:00, Murska Sobota
Med 24. do 26. aprilom 201 je Romski akademski klub skupaj z zavodom »Movit«, »Salto Youth« in British Council organiziral mednarodni študijski obisk nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z romsko tematiko, predvsem pa z aktivnostmi kot so različne delavnice za otroke in mladino. Mednarodnega študijskega obiska nevladnih organizacij so se udeležili predstavniki iz Švedske, Romunije, Škotske, Italije, Hrvaške, Črne Gore in Latvije.
Prvi dan smo jih pričakali v Romskem izobraževalnem inkubatorju Prekmurje v Murski Soboti, najprej smo jim predstavili sam projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«. Nato je sledila predstavitev aktivnosti v sklopu našega dela, ki jih izvajamo v projektu. Izvajalci učne pomoči iz Maribora pa so njim predstavili kako poteka izvajanje aktivnosti kot so učna pomoč in delavnice na partnerskih osnovnih šolah v Mariboru. Po predstavitvi smo jih odpeljali v naselje Vanča vas – Borejci, kjer so si ogledali turnir otrok »Nogometne šole« in Romski izobraževalni inkubator v naselju.

Drugi dan smo se odpravili proti Krškem, kjer smo obiskali naselje Kerinov Grm. Tam so nas pričakali s pogostitvjo in predstavitvijo kulturne dediščine v naselju. Prav tako so nam predstavili vrtec (RII Krško), ki je sofinaciran s strani ESS projekta. 
 
Tretji dan mednarodnega obiska smo jih odpeljali v naselje Kamenci, kjer smo si ogledali sam Romski izobraževalni inkubator Prekmurje - Kamenci. S strani poglavarja naselja so si ogledali najprej muzej in na novo zgrajen konjeniški center. Po zanimivi zgodbi poglavarja smo jim predstavili samo delo v inkubatorju in sam način dela z otroki ter kako sodelujemo s partnerskimi osnovnimi šolami.
Mednarodni študijski obisk je bila prava priložnost za promocijo projekta in aktivnosti. Prav tako smo si izmenjali izkušnje in primere dobrih praks. Udeleženci obiska so bili zadovoljni in navdušeni nad samim programom in načina dela v projektu. 

Vinko Cener, Romski akademski klub