KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Predstavitev diplomske naloge

 
18. 04. 2013 ob 17:00, Murska Sobota

V četrtek, 18. aprila 2013 bo ob 17. uri v Romskem izobraževalnem inkubatorju v Prekmurju  – Murska Sobota predstavitev diplomske naloge z naslovom »Dvig socialnega in kulturnega kapitala romskim učencem z dodatno strokovno pomočjo«.
Kot  izvajalka učne pomoči na domu romskim učencem v okviru projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti« sem se odločila, da bom svojo diplomsko nalogo posvetila prav tej etnični skupini. Preučila sem njihovo zgodovino, kulturo in način življenja, preučila dokumente, ki so bili sprejeti za izobraževanje Romov in se osredotočila na učne težave romskih učencev.  Moje delo temelji na tesnem sodelovanju z učitelji in tudi s šolsko svetovalno delavko, ki istim otrokom nudi dodatno strokovno pomoč. Prav zaradi tega sem v raziskavo diplomske naloge vključila vse pomembne segmente vzgoje in izobraževanja Romov – učitelje, starše in učence.

Predavateljica: Martina Veren.