KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2020

Novinarska delavnica

 
9.7.2012 ob 0:00, Boriha-Rosalnice

V Romskem izobraževalnem inkubatorju v Beli krajini - Rosalnice je 9. julija 2012 potekala novinarska delavnica: »Drugačnost nas bogati«.
Na delavnici smo spoznavali različne kulture in ugotavljali po čem se razlikujejo od naše. Brskali smo po svetovnem spletu in iskali informacije o romski kulturi, npr. kje Romi živijo, v katerih državah, kako živijo, itd. Otroci so pisali članke, na osnovi pogovorov s starejšimi v naselju o romskem življenju nekoč in načinu preživetja. Iz zbranega materiala smo izdali časopis.
S starejšimi otroki in odraslimi (vključujemo tudi starše in stare starše), smo iskali podobnosti v romskih jezikih posameznih slovenskih regij, prav tako smo iskali vzporednice in skupne besede romskega in indijskega jezika – hindi. Ugotavljali smo ali imajo Romi kakšne kulturne značilnosti oz. podobnosti s prebivalci Radjastana in Tharske puščave.