KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Poletne igre

 
11.7.2012 ob 10:00, Vanča vas - Borejci
Poletne delavnice v romskem izobraževalnem inkubatorju v Prekmurju - Vanča vas - Borejci:

Igra: BALONI
Naloga skupine je, da balon obdrži v zraku ozioroma da balon ne pade na tla. Zahtevnost igre se povečuje s številom balonov. 
 
Igra: OVCE IN PASTIR
V tej nalogi poveljuje pastir svojim pobeglim ovcam, da se vrnejo  v svojo stajo. Otrokom zavežemo oči. Porazdelimo jih po okolici. Tam morajo tiho čakati na nadaljna navodila. Enemu od udeležencev snamemo rutico. S tem,  ga je vodja igre določil za pastirja. Naloga pastirja je, da svoje »slepe ovce« spravi v stajo. Pastir ne sme zapustiti svojega mesta in se ne sme dotikati ovac. 
 
Igra: RECI PET
Otroci se postavijo v krog. Prostovoljec gre v sredino kroga, zapre oči in si zamisli vprašanje. Medtem si ostali otroci, ki stojijo v krogu, podajajo žogo. Otrok, ki stoji v sredini reče »stop«, odpre oči in postavi vprašanje. Kdor ima žogo, mora odgovoriti na njegovo vprašanje. Odgovoriti mora hitro, oziroma v času, ki ga žoga porabi, da "pride" iz roke in roke cel krog. V nasprotnem primeru se mora oseba, katero vprašamo, preseliti v sredo kroga.
Da bi preprečili postavljanje pretežkih vprašanj, lahko odgovorimo z vprašanjem: »Jaz zahtevam ta odgovor od tebe!« Takrat mora oseba, ki je postavila vprašanje sama odgovoriti v istem času, ki je enak času potovanja žogice.