KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Ustvarjalna delavnica: izdelava koledarja 2012

 
13.1.2012 ob 0:00, Vanča vas-Borejci

Romski izobraževalni inkubator v Prekmurju - Vanča vas-Borejci 
Delovni material: papir, karton, spenjač, barvice, flomastri, lepilo, pisala.
Vsak otrok je najprej narisal 12 različnih risbic, primernih izbranemu letnemu času. Nato so vseh 12 risbic po vrsti, od januarja do decembra, speli in nastal je čudovit koledar, katerega so otroci odnesli domov.
Po krajši rekreaciji je sledila še igra asociacij. Vsak otrok je pred skupino izbral po eno črko, ostali pa so morali v času ene minute napisati čim več asociacij na izbrano črko.
Delavnico pripravila in izvedla: Megi Kovač