KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Kdo smo mi, Romi?

 
4.11.2011 ob 0:00, Vanča Vas–Borejci
Romski izobraževalni inkubator Prekmurje Vanča Vas–Borejci
Izobraževalna delavnica: Kdo smo mi, Romi?
Delovni material: knjiga 20 let Romani union Murska Sobota: 1990–2010  (Romsko društvo Romani Union (Murska Sobota): 20 let Romani Union Murska Sobota: 1990–2010 / [pripravil] Jožek Horvat Muc. Murska Sobota: RD Romani Union, 2010), delovni listi s slikami o Romih in anketa »Kako me drugi obravnavajo in sprejemajo kot Roma«.
Otroci bodo najprej poslušali zgodovino Romov,  po razgovoru bodo izpolnili delovne liste in anketo.