KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Predavanje Julija Sardelić

 
13. 04. 2011 ob 18:00, MS

RII Prekmurje, Čopova ulica 28

Predavanje: Julija Sardelić, »Položaj romskih žensk in vprašanje multikulturalizma: med scilo komunalizmov in karibdo liberalizma« v okviru III Festivala romske kulture Romano Čhon.

Položaj romskih žensk je skozi družboslovno teorijo velikokrat uporabljen za nazor širše teoretične debate o vprašanju multikulturalizma. V pričujočem predavanju se bomo najprej vprašali, zakaj je položaj romskih žensk postal tako eksemplaričen za ujetje multikulturalizma med scilo liberalizma in karibdo komunalizma.  Nadalje bomo poskušali ponuditi razmislek, koliko se položaj romskih žensk, ki je shematično uporabljen v tovrstnih teoretičnih debatah, dejansko odslikava položaja romskih žensk v praksi.