KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Seminar

 
17. 12. 2010 ob 13:00, MS

Pedagoški inštitut je organiziral v prostorih Romskega akademskega kluba v Murski Soboti (Čopova 28) izobraževalni seminar.

Izvedeno je bilo 8-urno usposabljanje za projektne partnerje iz severo-vzhodnega dela Slovenije, na katerem je sodelovalo 19 udeležencev. Tema usposabljanja je bila: O pomenu znanja in izobrazbe. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bodo v okviru projekta sodelovali s starši in predstavniki lokalne skupnosti in je vsebinsko usmerjeno predvsem na ozaveščanje pomena izobraževanja za premagovanje socialne izključenosti in izključenosti iz trga dela. Udeleženci so spoznavali pomen zgodnjih izkušenj in učenja, kakovostne predšolske vzgoje ter podpiranja otrokovega razvoja za uspešnost otrok. Spoznavali in iskali so načine, s katerimi lahko staršem in predstavnikom skupnosti predstavijo pomen zgodnjih izkušenj za otrokov kasnejši razvoj.
Izvedeno je bilo tudi usposabljanje za izvajalce učne pomoči, na katerem je sodelovalo 11 udeležencev. Teme na usposabljanju so bile: Učenje učenja; Kako se učiti?; Zagotavljanje primernega učnega okolja; Načrtovanje učnega časa in vsebine učenja; Strategije uspešnega branja; Strategije učinkovitega poslušanja razlage; Uporaba miselnih vzorcev kot pomembna strategija učenja; Učenje in koncentracija; Učenje glede na učni stil; Pomen motivacije za učenje. Kot del usposabljanja so bile izvedene naslednje delavnice: Paukova bralna strategija, Vennov diagram in učni stili.