KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Romski poletni tabor

 
12. 08. 2011 ob 09:00, Vanča vas-Borejci

Romski poletni taboor v RII v Prekmurju - Vanča vas-Borejci
Tabor poteka med 9. in 12. uro. 

Izvajalca: Sandi Horvat in Marcel Baranja

Filmska delavnica:
Udeleženci filmske delavnice bodo sami ustvarili kratek film (10 minut), na temo, kot npr.: učna pomoč, ustvarjalne delavnice, poletne počitnice, šola, prijatelji.
Otroci bodo izbrali temo filma, napisali scenarij, odigrali filmske vloge, posneli in režirali film ter poskrbeli za produkcijo.