KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
DOMOV
Koledar
Novice
13.10.2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3.9.2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Romski poletni tabor

 
9.8.2011 ob 9:00, Vanča vas-Borejci

Romski poletni taboor v RII v Prekmurju - Vanča vas-Borejci
Tabor poteka med 9. in 12. uro. 

Izvajalki: Tina Friedreich in Ramona Žunič

»Svet na moji dlani«
- geografsko-zgodovinska delavnica

Spoznavanje kontinentov sveta s pomočjo lastnih predstavitev. Otroci se bodo razdelili v skupine, tako da bo vsaka skupina predstavila enega od kontinentov. Znotraj skupine bodo razdeljeni tudi po starosti.

Starejša starostna skupina bo kontinent predstavila (geografska lega, podnebje, živalstvo, rastlinstvo, ljudstva itd.) s pomočjo gradiva (atlas, enciklopedija, internetno gradivo). Na oris kontinenta, bodo vpisali pripadajoče države ter glavna mesta.
Mlajša starostna skupina si bo pri predstavitvi pomagala s slikovnimi vložki, saj bo narisala/pobarvala živali, rastline, arhitekturne znamenitosti, ki so značilne za določeni kontinent.
S skupnimi močmi bomo poskušali vedenje o kontinentih dopolniti z nekaterimi zgodovinskimi podatki,, kot so npr.: nastanek, prva naseljevanja….
Pogovarjali se bomo tudi o tem, koliko Romov živi na posameznem kontinentu.
Delo bo potekalo v skupinah ob pomoči izvajalcev, nato pa bo vsaka skupina predstavila kontinent ostalim in pripravila vprašanja za utrjevanje.