KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Poletne ustvarjalne delavnice

 
19. 07. 2011 ob 00:00, Kamneci

Romski izobraževalni inkubator Prekmurje - Kamenci
Poletna delavnica za 1.,2. in 3. triado - Učenje je zabavno!
Otroci (1. in 2. triade) pobarvajo delovne liste, na katerih so podobe povezane z vsakdanjim življenjem: šola, živali, hrana, prevozna sredstva, itd. in ob vsako sliko napišejo njen opis. 
Otroci iz 3. triade pa bodo "potovali po svetu" s pomočjo zemljevida in spoznavali posamezne države. 

Izvajalki: Maja Adanič in Tina Friedreich