KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Poletne delavnice v Rosalnicah

 
29. 07. 2011 ob 19:00, Rosalnice

Romski izobraževalni inkubator Bela krajina - Rosalnice

Delavnica mali znanstvenik
(učenje s pomočjo poskusov): Voda

Zakaj nekatera telesa plavajo na vodi, druga pa potonejo?

Kako nastanejo oblaki na nebu, zakaj so različnih oblik?
Od kod sneg in led, zakaj dežuje? (Izdelali bomo merilnik padavin.)
Zakaj milnica očisti mastno posodo?
Zakaj ladje plavajo in koliko tovora lahko naložimo nanje?
Kam izginja voda?
Kako dobimo pitno vodo? (Izdelovanje filtra za vodo.)

Izvajalki: Milena Grubač in Kristina Hudorovac