KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Usposabljanje

 
4. 03. 2011 ob 09:00, Trebnje

Pedagoški inštitut organizira v petek, 4. 3. 2011, od 9. do 15. ure, v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo, Kidričeva ulica 2, Trebnje, usposabljanje za vse, ki bodo v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti sodelovali s starši in predstavniki lokalne skupnosti.

Vabilo


V Trebnjem je bilo izvedeno 8-urno usposabljanje za projektne partnerje iz Dolenjske (21 udeležencev) na temo: "O pomenu znanja in izobrazbe".

Vsebinsko je bilo izobraževanje usmerjeno predvsem na ozaveščanje pomena izobraževanja za premagovanje socialne izključenosti in izključenosti iz trga dela. Udeleženci so spoznavali pomen zgodnjih izkušenj in učenja, kakovostne predšolske vzgoje ter podpiranja otrokovega razvoja za uspešnost otrok. Spoznavali in iskali so načine, s katerimi lahko staršem in predstavnikom skupnosti predstavimo pomen zgodnjih izkušenj za otrokov kasnejši razvoj.